เมื่อหมอบอกว่า ตรวจละเอียด ต้องขยายม่านตา แล้วขยายม่านตามันเป็นอย่างไร?

เอกสารประกอบ  

เมื่อหมอบอกว่า "ตรวจละเอียด ต้องขยายม่านตา" แล้วขยายม่านตามันเป็นอย่างไร?

ลูกตาของคนเราเป็นทรงกลม ตรงกลางของม่านตาจะเป็นรูเล็กๆ เรียกว่า รูม่านตา มีขนาด 2-4 มิลลิเมตร

ทำหน้าที่หดตัวขนาดเล็กเมื่อเจอแสง และขยายโตเมื่ออยู่ในที่มืด


การทำให้ม่านตาขยาย คือ การใช้ยาหยอดขยายม่านตา

การหยอดยาขยายม่านตามีประโยชน์ ดังนี้

1.ตรวจส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายในลูกตาและหลังม่านตาได้อย่างละเอียด ได้แก่ แก้วตา น้ำวุ้นตา จอตา

2.ช่วงในการผ่าตัดภายในดวงตา เช่น ต้อกระจก


อาการหลังหยอดยาขยายม่านตา

- แสบตา ตาสู้แสงไม่ได้ เนื่องจากม่านตาไม่สามารถหดตัวเมื่อเจอแสงจนกว่ายาจะหมดฤทธิ์ โดยเฉลี่ย 4-6 ชั่วโมง

- ผู้ที่มีช่องหน้าลูกตาแคบ การที่ม่านตาขยายอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะต้อหินเฉียบพลันได้

** รูม่านตาปกติจะมีขนาดเล็กประมาณ 3 มิลลิเมตร การหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้แพทย์สามารถทำการตรวจอวัยวะภายในลูกตาเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น