เปิดเทอมใหม่!! กระเป๋าหนักเกินไป ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้

เอกสารประกอบ  

แค่กระเป๋านักเรียน ทำไมถึงต้องให้ความสำคัญ

เรื่องเล็กน้อยใกล้ตัวที่พ่อแม่มักมองข้าม  อย่าลืมเช็คน้ำหนักกระเป๋า “ควรน้อยกว่า 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก”


วิธีการแก้ไข

-   ดูแลลูกหลานให้จัดตารางเรียนในแต่ละวัน และนำหนังสือไปเท่าที่จำเป็น 

-  น้ำหนักของกระเป๋านักเรียน ควรน้อยกว่า 15% ของน้ำหนักตัวเด็ก และสายสะพายกว้างมากกว่า 6 ซม. ปรับสายให้แนบบริเวณหลังและไหล่  จัดสิ่งของในกระเป๋าให้กระจายน้ำหนักอย่างสมดุล

-   สอนลูกหลานให้เห็นความสำคัญของท่าทางการยกกระเป๋าขึ้นหลัง โดยให้ยืนหลังตรงแล้วงอเข่าแทนก้มหลังลงไปหยิบกระเป๋า 

-   เปลี่ยนไปใช้กระเป๋าที่มีล้อเข็นแทนกระเป๋าสะพายไหล่


กระเป๋าที่น้ำหนักมากเกินไป หรือการกระจายน้ำหนักไม่ดี หรือเด็กๆ มักจะชอบ

สะพาย สายกระเป๋าข้างเดียว หรือยกกระเป๋าขึ้นหลังในท่าที่ผิด เหตุการณ์เหล่านี้ 

ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว หากแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ กัน แทบทุกวันท่าทางที่ผิดปกติจะทำให้เกิดการลงน้ำหนัก

ที่กระดูกสันหลังและเท้าทั้งสองข้างอย่างไม่สมดุล กล้ามเนื้อหลัง ท้อง บ่าหดตัวทำงานอย่างไม่สมดุล

อาจทำให้เกิดอาการ ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังเรื้อรังตามมาได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter