โรคไข้หวัดใหญ่(แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  


โรคไข้หวัดใหญ่

Influenza

โดย นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร กุมารแพทย์

PI-IMC-054-R-00ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• Line: @sriphatcenter
• Call center: 0-5393-6900-1
• Facebook: @SriphatMedicalcenter