วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

เอกสารประกอบ  


ศ.พญ.สายพิณ  พงษธา 

สูตินรีแพทย์ 

รหัสเอกสาร PI-IMC-040-R-01


 โรคไอกรน (Pertussis) 


เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดอาการไอเป็นชุด หน้าแดง น้ำตาไหล ลิ้นจุกปาก หน้าเขียวเพราะหายใจไม่ทัน หากเกิดการติดเชื้อในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่า 3 เดือน พบว่าสามารถทำให้มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ เพราะระบบหายใจล้มเหลว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 เดือนแรกหลังคลอด ซึ่งเป็นช่วงที่ทารกเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด เนื่องจากการฉีดวัคซีนไอกรนจะเริ่มตั้งแต่ทารกอายุ 2 เดือน เป็นต้นไป ดังนั้น ปัจจุบันจึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tetanus , Diphtheria and Pertussis : Tdap) ในสตรีที่อายุครรภ์ 27 ถึง 36 สัปดาห์ (อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนคลอด) 1 เข็ม เพื่อที่จะได้มีการส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ทารกในครรภ์เมื่อทารกคลอดออกมาก็จะมีภูมิป้องกันโรคไอกรนได้ทันที การศึกษาในปัจจุบัน วัคซีน Tdap มีความปลอดภัย สามารถให้ได้ขณะตั้งครรภ์ โดยยังไม่มีรายงานว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับสตรีตั้งครรภ์และทารก นอกจากนี้ หากคนในครอบครัวไม่เคยได้รับ วัคซีน Tdap มาก่อน และใกล้ชิดกับทารก (อายุน้อยกว่า 12 เดือน) ควรได้รับวัคซีนก่อนอย่างน้อย  2 อาทิตย์ก่อนสัมผัสทารก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไอกรนและการส่งผ่านเชื้อไอกรนไปยังทารกอีกทางหนึ่งด้วย

ไข้หวัดใหญ่

        ในประเทศไทย ไข้หวัดใหญ่ มักจะพบมากในฤดูฝน ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาว แต่อย่างไรก็ตาม ก็พบการระบาดได้ตลอดทั้งปี พบว่า 10% ของสตรีตั้งครรภ์จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีคำแนะนำให้สตรีตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตายเข็ม การฉีดนั้นสามารถให้ได้ทุกช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ โดยประโยชน์นอกจากจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสตรีตั้งครรภ์แล้ว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นยังสามารถส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ ทำให้ทารกหลังคลอดมีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่และเช่นเดียวกันกับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูงและไม่มีผลกระทบกับการตั้งครรภ์

การให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถให้พร้อมกันกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คลินิกสูตินรีเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 936830

ที่มา : ACOG committee opinion, Number 718, September 2017 : Update on Immunization and Pregnancy : Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vacination

AAFP.org :Pertussis Vaccine : Receiving Tdap During Pregnancy

ACOG committee opinion, Number 732, April 2018 :Influenza vaccination during pregnancy


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด