วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

เอกสารประกอบ  

วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์

พญ.ชลรส เจริญรัตน์ 

สูติ-นรีแพทย์ เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รหัสเอกสาร PI-IMC-040-R-00


        โรคไอกรน (Pertussis) เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้เกิดอาการไอเป็นชุด หน้าแดง น้ำตาไหล ลิ้นจุกปาก หน้าเขียวเพราะหายใจไม่ทัน หากเกิดการติดเชื้อในทารกแรกเกิดที่อายุน้อยกว่า 3 เดือน พบว่าสามารถทำให้มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง2 เดือนแรกหลังคลอดซึ่งเป็นช่วงที่ทารกเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด เนื่องจากการฉีดวัคซีนไอกรนจะเริ่มตั้งแต่ทารกอายุ 2 เดือน เป็นต้นไป ดังนั้นปัจจุบัน จึงแนะนำให้ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tdap) ในสตรีที่อายุครรภ์ 27 ถึง 36 สัปดาห์(อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนคลอด)1 เข็มเพื่อที่จะได้มีการส่งผ่านภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูกป้องกันการติดเชื้อหลังคลอด การศึกษาในปัจจุบัน วัคซีนTdap มีความปลอดภัย สามารถให้ได้ขณะตั้งครรภ์ โดยยังไม่มีรายงานว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับสตรีตั้งครรภ์และทารก นอกจากนี้ หากคนในครอบครัวไม่เคยได้รับ วัคซีน Tdap มาก่อน และใกล้ชิดกับทารก (อายุน้อยกว่า 12 เดือน) ควรได้รับวัคซีนก่อนอย่างน้อย  2 อาทิตย์ก่อนสัมผัสทารก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไอกรนและการส่งผ่านเชื้อไอกรนไปยังทารกอีกทางหนึ่งด้วย

        ในประเทศไทย ไข้หวัดใหญ่มักจะพบมากในฤดูฝน ต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาว พบว่า 10% ของผู้หญิงตั้งครรภ์จะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีโอกาสที่จะต้องนอนโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าหญิงที่ไม่ตั้งครรภ์ดังนั้นปัจจุบันจึงมีคำแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย 1  เข็ม การฉีดนั้นสามารถให้ได้ทุกช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ โดยประโยชน์นอกจากจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์แล้ว ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นยังสามารถส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ ทำให้ทารกหลังคลอดมีภูมิคุ้มกันการติดเชื้อจากไข้หวัดใหญ่และเช่นเดียวกันกับวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูงและไม่มีผลกระทบกับการตั้งครรภ์

การให้วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถให้พร้อมกันกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คลินิกสูตินรีเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 - 936830

ที่มา : ACOG committee opinion, Number 718, September 2017 : Update on Immunization and Pregnancy : Tetanus, Diphtheria, and Pertussis Vacination

AAFP.org :Pertussis Vaccine : Receiving Tdap During Pregnancy

ACOG committee opinion, Number 732, April 2018 :Influenza vaccination during pregnancy


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter