หุ่นยนต์จัดยา

เอกสารประกอบ  

หุ่นยนต์จัดยา Pharmacy Robot

แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

รหัสเอกสาร PI-IMC-041-R-00    เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ป่วยให้ความไว้วางใจในการใช้บริการที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับการรักษาและรับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาของโรงพยาบาล โดยการนำเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมระบบความปลอดภัยด้านยา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการจัดและจ่ายยาให้มากขึ้นสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและเป็นการพัฒนาด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบยาของโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล


แผนกเภสัชกรรมศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จึงได้นำระบบบริหารและจัดยาผู้ป่วยอัตโนมัติแบบครบวงจรมาใช้ในการจัดยาทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยใช้หุ่นยนต์ในการทำงานดังนี้

- หุ่นยนต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอก

สามารถนับรายการยาและบรรจุยาทั้งรูปแบบเม็ดและแคปซูลที่ต้องการลงในกระบอกที่กำหนดได้ด้วยระบบแขนกลและสามารถจ่ายยาที่ต้องการลงในรูปแบบกล่องที่กำหนดได้ด้วยระบบแขนกล

- หุ่นยนต์ตรวจสอบซองยาด้วยระบบรูปภาพ

สามารถตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและความถูกต้องของยาที่ถูกบรรจุอยู่ในซองซึ่งมาจากเครื่องจัดและบรรจุยาชนิดเม็ดและแคปซูลอัตโนมัติ โดยใช้ระบบImage processing ตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะ สีและขนาดของเม็ดยา และมีโปรแกรมในการตรวจหาซองยาที่มีปัญหา เม็ดยาที่มีปัญหาทางกายภาพหรือการจ่ายยาที่ผิดพลาด ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

- หุ่นยนต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน ต์จัดและจ่ายยาอัตโนมัติผู้ป่วยใน

สามารถบรรจุยาเม็ดได้ไม่น้อยกว่า208 ชนิดยา และสามารถจัดยาให้แก่ผู้ป่วยได้ทั้งแบบ Unit dose ที่เป็น Single unit package หรือ Multiple units package ได้

- ระบบสถานีเก็บและจัดยากึ่งอัตโนมัติ

ระบบตู้บรรจุยาแสดงไฟ LED สำหรับยาจัดมือ หรือยาที่อยู่นอกเหนือการบริหารจัดยาด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดยา โดยระบบจะแสดงผลของตำแหน่งของยาที่ต้องจัดผ่านระบบหน้าจอแสดงผลไฟ LEDระบบไฟ LED จะแสดงข้อมูลของลำดับผู้จัดเตรียมยา หรือจำนวนยา เมื่อทำการสแกนBarcodeที่ใบสั่งยามีระบบตู้บรรจุยาสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบุตำแหน่งยาด้วยระบบ Barcode system หรือ ระบบ QR code

- ระบบบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูงแบบอิเลิกทรอนิกส์

ระบบตู้จัดเก็บยา High Alert Drug  (HAD) Electronic Cabinet เป็นระบบที่ใช้สำหรับกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง High Alert Drug (HAD) โดยใช้การทำงานของระบบเปิด-ปิดล๊อคอัตโนมัติผ่านระบบโปรแกรมสั่งการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบริหารจัดการยา


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter

Facebook : SriphatMedicalCenter