ความดันโลหิตสูงดื้อต่อการรักษา

เอกสารประกอบ  

ความดันโลหิตสูงดื้อต่อการรักษา

( Resistant Hypertension)

นพ.ภาณุเมศ  ศรีสว่าง

อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

รหัสเอกสาร PI-IMC-048-R-00


     ความดันโลหิตสูงดื้อต่อการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถคุมความดันให้เป็นปกติได้แม้ได้รับยาลดความดันตั้งแต่ 3 ชนิดขึ้นไป โดยมียากลุ่มขับปัสสาวะร่วมด้วย หรือผู้ป่วยที่คุมความดันได้ แต่ต้องใช้ยาอย่างน้อย 4 กลุ่ม

อุบัติการณ์ : พบได้ 5-30%

การพยากรณ์โรค : เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หลอดเลือดสมอง ไตวาย และเสียชีวิต 2-6 เท่า

กลุ่มเสี่ยง : อายุมาก ภาวะอ้วน โรคไตเสื่อม รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ และผู้ป่วยเบาหวาน

แนวทางการรักษา

1. ตรวจยืนยันว่าเป็น Resistant hypertension จริง โดยการวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง ประเมินการรับประทานยาว่าสม่ำเสมอจริง วัดความดันโลหิตที่บ้าน ถ้ายังไม่ชัดเจนอาจต้องตรวจความดันโลหิต 24 ชั่วโมง ( Ambulatory bood Pressure mornitoring)

2. ค้นหาและปรับเปลี่ยนแก้ไขพฤติกรรม เช่น น้ำหนักตัวเกิน  ขาดการออกกำลังกาย ดื่มเหล้า รับประทานอาหารรสเค็ม รับประทานอาหารประเภทไขมันสูง รับประทานอาหารประเภทกากใยน้อย

3. หยุดการใช้ยาหรือสมุนไพรที่เพิ่มความดัน เช่น ยากลุ่ม NSAID, Cyclosporin, Erythropoietin  ยาบ้า ยาลดน้ำหนักบางชนิด กลุ่มของชะเอม Ephedra เป็นต้น

4. ค้นหาโรคที่เป็นสาเหตของความดันโลหิตสูง เช่น เนื้องอกต่อมหมวกไต ไตวาย เส้นเลือดแดงไตตีบ Pheochromocytoma โรคนอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep apnea)

5. ปรับยาควบคุมความดันโลหิต เช่น ปรับยาขับปัสสาสวะ ใช้ยากลุ่มอื่นที่ออกฤทธิ์ต่างกัน ใช้ยาขยายหลอดเลือดอย่างแรง ได้แก่ Minoxidil

      Resistant hypertension เป็นโรคอันตราย จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ไตวายและเสียชิวิต

การป้องกันที่สำคัญคือ การควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง หรือหยุดยาเองเมื่อความดันลงมาปกติ


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter