รวมชุดข้อมูล QR Code คลินิก หู คอ จมูก

เอกสารประกอบ  

1. MENIERES DISEASE อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

2. คำแนะนำการใช้ยาหยอดหู อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

3. คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

4. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

5. โรคประสาทหูเสื่อมเฉียบพลัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6. การบริหารศีรษะตามวิธีของคอร์ธอร์น (Sir T.CAWTHORNE) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7.คำแนะนำการล้างจมูก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

8. ภาวะกรดไหลย้อนที่กล่องเสียงและช่องคอ Laryngopharyngeal Reflux (LPR) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

9. การฝึกบริหารเพื่อกระตุ้นการทรงตัวทั้งระบบและการบริหารในท่าที่เวียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

10. คำแนะนำในการใช้ยาพ่นจมูก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

11. มลพิษทางอากาศมีผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

12. นอนกรนรักษาได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

13. คำแนะนำการใช้ยาหยอดหู อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>