ชุดความรู้ผ่าน QR Code คลินิกจักษุ

เอกสารประกอบ  

1. การอุดตันของท่อน้ำตา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>

2. จอประสาทตาเสื่อม Age-related Macular Degeneration AMD อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

3. คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยในการใช้ยาอะวาสติน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

4. ต้อกระจกและวิธีการรักษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

5. ต้อเนื้อ ต้อลม และวิธีการรักษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6. เบาหวานขึ้นจอตา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7. เปลือกตาอักเสบอย่าคิดว่าไม่สำคัญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

8. คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

9. การปฏิบัติตัวหลังการได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

10. รู้ทันต้อหิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

11. โรคตาแห้งอันตรายอย่างไร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

12. อาการมองเห็นจุดดำและแสงฟ้าแลป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>