ชุดความรู้ QR Code โดย นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง

เอกสารประกอบ  

1. การตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


2. การตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary angiography) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

3.ภาวะโลหิตสูงดื้อต่อการรักษา Resistant Hypertension อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

4.White Coat Hypertension อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


5.The Masked Hypertension อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6.ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7.มารู้จักภาวะหัวใจล้มเหลวกันเถอะ !! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


8. VDO ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ path 2 รู้ทันเข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับความดันโลหิตสูง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>