ชุดความรู้ QR Code ระบบทางเดินอาหารและตับ

เอกสารประกอบ  

1. การตรวจตับด้วย Fibroscan อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


2. ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>3. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

4. โรคกรดไหลย้อน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

5. โรคตับแข็ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6. โรคลำไส้แปรปรวน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7. อาหารไม่ย่อย Dyspepsia อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

8. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

9. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy แผ่นพับอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

10. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy แผ่นพับญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

11. การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

12. การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy แผ่นพับอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


12. การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น Esophagogastroduodenoscopy แผ่นพับญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

13. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


14. โรคมะเร็งตับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>


15. การส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ERCP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>