ชุดความรู้เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ โดย อายุรแพทย์ระบบต่อมไร้ท่อ

เอกสารประกอบ  

1. การปฏิบัติตัวก่อนและหลังกลืนแร่ไอโอดีน-131 เพื่อรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ อ่านเพิ่มเติม คลิก >>

2. โรคเบาหวาน Diabetes Mellitus อ่านเพิ่มเติม คลิก >>

3. โรคอ้วน Obesity อ่านเพิ่มเติม คลิก >>

4. การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยในที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีไอโอดีน-131ขนาดสูง เพื่อรักษามะเร็งไทรอยด์ อ่านเพิ่มเติม คลิก >>

5. อาหารสำหรับผู้ป่วยมีภาวะไขมันในเลือดสูง Dyslipidemia อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

6. กินอย่างไรเมื่อไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

7. อาหารกับผู้เป็นเบาหวาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

8. หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง อาหารแดช หรือ DASH diet อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

9. รายการอาหารแลกเปลี่ยนไทย Thai Food Exchange Lists อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>

10. ไทรอยด์เป็นพิษ thyrotoxicosis อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>