ขณะนี้มีการเรียกคืนยา Valsartan (ชื่อการค้า Valatan และ Valsarin) จากโรงพยาบาลและร้านขายยาทั่วประเทศ เนื่องจากตรวจพบว่ามีปัญหาในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

เอกสารประกอบ  


#เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี

#สุขภาพดีที่ศรีพัฒน์ฯ