ชุดความรู้เรื่อง เวชศาสตร์ ฟื้นฟู โดย พญ.ชนัดดา วงศ์เอกชูตระกูล

เอกสารประกอบ  

1. Myofascial Pain Syndrome (MPS) กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >>>2. Myofascial Pain Syndrome (MPS) กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด (ภาษาญี่ปุ่น) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก>>>3. การบริหารกล้ามเนื้อใบหน้า ในผู้ป่วยโรคเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 อักเสบ (Bell’s palsy) อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>4. การรักษาภาวะเต้านมคัดด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>5. การบริหารร่างกายภายหลังคลอด อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>6.เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับโรคกระดูกสันหลังเสื่อม อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>
7.การฝังเข็ม (Acupuncture) อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>8. การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>