เลิกสูบบุหรี่ มันดีอย่างไร

เอกสารประกอบ  

        วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยทุกๆ 4 วินาทีจะมีคนตายจากบุหรี่ 1 ราย ขณะที่คนไทยเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 7 หมื่นราย ที่น่าห่วงคืออัตราการสูบบุหรี่ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า เด็กไทย 10% ติดบุหรี่ที่อายุ 10 ปี