เปิดเทอมใหม่กระเป๋าหนักเกินไป ทำให้ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลังได้

เอกสารประกอบ