การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย “แผลเล็กลง เจ็บน้อยลง เดินได้เร็วกว่าที่คิด”

เอกสารประกอบ  

นพ. วรากร  จริงจิตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-012-R-00

 
การผ่าตัดแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยคืออะไร
        การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมช่วยให้ผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคข้อเข่าเสื่อมกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง วิธีการผ่าตัดมาตรฐานแบบดั้งเดิมให้ผลที่ดีเป็นที่น่าพอใจมานานกว่า 40 ปี แต่มีข้อเสียคือแผลผ่าตัดมีขนาดใหญ่ ไม่สวยงาม จึงได้มีการพัฒนาวิธีการผ่าตัดและเครื่องมือผ่าตัดที่ถูกออกแบบเฉพาะ โดยให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กที่สุดที่พอจะใส่เครื่องมือผ่าตัดและข้อเทียมเข้าไปได้ ทำให้ขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงและมีการทำลายเนื้อเยื่อรอบข้อเข่าน้อยลง
 
                 ภาพแสดงแผลผ่าตัดแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแผลผ่าตัดแบบเล็ก
 
          ภาพแสดงการตัดเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแบบแผลเล็ก
 
การผ่าตัดวิธีนี้มีข้อดีอย่างไร
        ข้อดีของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐานดั้งเดิม คือ แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่ง เนื้อเยื่อรอบข้อเข่าโดยเฉพาะเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาบาดเจ็บน้อยกว่า เสียเลือดน้อยกว่า เจ็บปวดน้อยกว่า ฟื้นตัวได้เร็วกว่า สามารถลุกเดินและช่วยเหลือตัวเองได้เร็วกว่า พักฟื้น 1 วันก็สามารถลุกเดินได้ เมื่อเทียบกับวิธีมาตรฐานดั้งเดิมที่ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาถึง 2-3 วันกว่าที่จะลุกเดินได้ ใช้เวลารักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นกว่า ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันและกลับมาทำงานได้เร็วขึ้น

ตารางเปรียบเทียบข้อดีของการผ่าตัดแบบแผลเล็กและเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อยกับวิธีมาตรฐานดั้งเดิม
 วิธีมาตรฐาน (แบบดั้งเดิม)วิธีแผลเล็กเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย
ขนาดแผลผ่าตัด15-20 เซนติเมตร8-10 เซนติเมตร
การตัดเอ็นกล้ามเนื้อหน้าต้นขาตัดยาวประมาณ 5 เซนติเมตรไม่ตัด หรือตัดเล็กน้อย
ปริมาณการเสียเลือด400-800 ซีซีน้อยกว่า 400 ซีซี
ความเจ็บปวดมากกว่า

น้อยกว่า

ระยะเวลาที่เริ่มเดิน2-3 วันหลังผ่าตัด1 วันหลังผ่าตัด
ระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาล7-10 วันหลังผ่าตัด3-5 วันหลังผ่าตัด
ระยะเวลาที่เหยียดข้อเข่าได้จนตรง2-3 วัน หลังผ่าตัด5-7 วัน หลังผ่าตัด


 

ภาพแสดงแผลผ่าตัดแบบเล็กและรอยแผลหลังผ่าตัด ซึ่งมีขนาดประมาณ 8 เซ็นติเมตร


ผู้ป่วยรายใดเหมาะกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีนี้
        ผู้ป่วยที่มีความผิดรูปของข้อเข่าไม่มาก ไม่มีอาการข้อเข่าติดขัดรุนแรง สามารถเหยียดหรืองอข้อเข่าได้ไม่น้อยจนเกินไป และรูปร่างไม่อ้วนมาก

ข้อเข่าเทียมจากการผ่าตัดวิธีใหม่เป็นอย่างไรและมีความทนทานเพียงใด
        เนื่องจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยวิธีนี้ เป็นเพียงการเปลี่ยนเทคนิคในการผ่าตัดเพื่อทำให้แผลเล็กลงและเนื้อเยื่อมีการบาดเจ็บน้อยกว่าวิธีดั้งเดิม  แต่ข้อเข่าเทียมที่ใช้ยังคงเป็นข้อเทียมแบบมาตรฐานชนิดเดียวกับที่ใช้ในวิธีผ่าตัดแบบดั้งเดิม จึงทำให้ผลการรักษาในระยะยาว โดยเฉพาะความทนทานและอายุการใช้งานของข้อเทียมมีความยาวนานไม่แตกต่างจากข้อเข่าเทียมที่ใช้ในวิธีดั้งเดิม
 
Call Center : 0-5393-6900-1 / คลินิกกระดูกและข้อ
Line iD : @sriphatcenter