เครื่องดื่มคลายร้อนมีปริมณน้ำตาลเท่าไหร่ (18-5-61 )

เอกสารประกอบ