การบริการของห้องทารกแรกเกิด

เอกสารประกอบ  

การบริการของห้องทารกแรกเกิด

หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชั้น 12 อาคารศรีพัฒน์ โทรศัพท์ 053-936902

PI-IMC-002-R-00


1. ท่านจะได้รับการบริการด้วยคำพูดและท่าทางที่สุภาพ เป็นมิตรและเต็มใจ โดยเริ่มจากการอธิบายอาการทารกเบื้องต้น,น้ำหนักแรกเกิด,ส่วนสูง,ขั้นตอนการดูแลทารกในหอผู้ป่วย และการย้ายทารกไปอยู่กับมารดา

2. มีการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการนำทารกไปดูดนมแม่โดยเร็วที่สุดหลังคลอด หรือเมื่อมารดาพร้อมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2.1 กรณีทารกปกติ  มารดาสามารถรับบุตรไปเลี้ยงได้ภายใน 2-6 ชั่วโมงหลังคลอดเมื่อกุมารแพทย์พิจารณาเห็นว่าให้ไปอยู่กับมารดาได้  หากมารดามีความพร้อมและต้องการรับบุตรไปอยู่ด้วย สามารถแจ้งขอบุตรได้ที่หอผู้ป่วยที่นอนหลังคลอด

2.2 กรณีทารกยังมีภาวะที่ต้องการการดูแลใกล้ชิดในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด บิดามารดาสามารถเข้าเยี่ยมบุตรที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดได้ และทางเจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านลงชื่อเพื่อยินยอมให้ทารกได้รับการรักษาพยาบาลและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดไว้สำหรับติดต่อสอบถาม รวมทั้งขอหมายเลขโทรศัพท์ของญาติไว้กับเจ้าหน้าที่

3. ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูทารก การให้นมมารดา

4.ระเบียบการเข้าเยี่ยมทารก

4.1 เวลาเยี่ยม 07.00-22.00 น. ณ บริเวณด้านนอกห้องกระจก

4.2 อนุญาตให้เฉพาะบิดามารดาเข้าเยี่ยมทารกภายในห้องทารกแรกเกิดตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตัวดังนี้ 

- เปลี่ยนรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยไว้ในตู้เก็บรองเท้า และสวมเสื้อคลุมในตู้ที่เตรียมไว้ให้

- ล้างมือให้สะอาดก่อนอุ้มหรือสัมผัสทารกทุกครั้ง

- ไม่อนุญาตให้เดินดูหรือสัมผัสทารกคนอื่น ที่ไม่ใช่บุตรของตนหรือญาติ

4.3 เพื่อความปลอดภัยของทารก บุคคลต่อไปนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม

- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

- ผู้ที่เป็นไข้จากการติดเชื้อทุกชนิด

- ผู้ที่เป็นหวัด ไอ จาม ท้องเดิน ท้องร่วง ตาแดง อาเจียน

- ผู้ป่วยจากการติดเชื้ออีสุกอีใส งูสวัด ภายใน 3 อาทิตย์ หรือเคยใกล้ชิดกับผู้ป่วยอีสุกอีใส งูสวัด มาภายใน 3 อาทิตย์

5. การถ่ายรูปและ VDO ถ่ายได้เฉพาะบุตรของท่านเท่านั้น

6. เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน ท่านจะได้รับใบนัดเพื่อให้มาตรวจตามนัดที่หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด ชั้น 12 ในการมาตรวจตามนัดทุกครั้ง ควรนำสมุดบันทึกสุขภาพของทารกมาด้วย เพื่อบันทึกการเจริญเติบโตของทารกและการฉีดวัคซีน

7. การรับทารกกลับบ้าน บิดามารดาต้องมารับทารกด้วยตนเอง เพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนกลับบ้าน พร้อมเซ็นต์รับทารก

กรณีให้ญาติมารับ  ผู้ที่มารับต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองและของบิดาหรือมารดาของทารกที่จะมารับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทารกกลับบ้าน พร้อมเตรียมเสื้อผ้า ผ้าห่อตัว สำหรับทารกให้พร้อม

8. รับปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 053-946902

9. บริการคลินิกนมแม่  สำหรับมารดาที่มีปัญหาในการให้นมแม่และเลี้ยงดูทารก เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-6902, 0-5393-6951


บริการประทับใจ   ทารกรอดปลอดภัย   เสริมสร้างสายใยให้ครอบครัว


ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter