คำแนะนำสำหรับคุณแม่ที่จะมาใช้บริการที่ห้องคลอด

เอกสารประกอบ  

คำแนะนำสำหรับคุณแม่ที่จะมาใช้บริการที่ห้องคลอด

ศ.พญ.สายพิณ  พงษธา (สูตินรีแพทย์)

ห้องคลอด ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร PI-IMC-015-R-00        ช่วงเวลาตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่เต็มไปด้วยความสุข ความกลัว ความกังวลใจและตื่นเต้น หลายคนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นและไม่แน่ใจว่าควรมาโรงพยาบาลหรือไม่ ดังนั้นเพื่อลดความกังวลใจ คุณแม่จึงควรทราบว่าเมื่อไรจึงควรมาห้องคลอด เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอาการ


คุณแม่ควรมาใช้บริการเมื่อไร

- มาใช้บริการตามวันที่แพทย์นัดเช่น ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์

- มาใช้บริการก่อนวันนัด หากมีอาการเหล่านี้


อาการนำสู่การคลอด

อาการเจ็บครรภ์จริง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า คุณแม่กำลังเข้าสู่ระยะคลอด คุณแม่จะมีอาการดังต่อไปนี้

1. เจ็บครรภ์ถี่ขึ้นเรื่อยๆ เจ็บอย่างสม่ำเสมออาการปวดคล้ายปวดประจำเดือน คุณแม่บางคนอาจเริ่มด้วยอาการปวดหลังช่วงล่าง และรู้สึกปวดถ่วงตลอดเวลา อาจปวดร้าวลงหน้าขาด้วย

2. อาจมีมูกเลือดออกทางช่องคลอด เป็นลักษณะเหนียวข้น เนื่องจากปากมดลูกเริ่มมีการเปิดขยาย

3. มีน้ำคร่ำ (เป็นน้ำใสๆ) ไหลออกทางช่องคลอดถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บครรภ์ก็ต้องมาโรงพยาบาลเลย ถ้าทิ้งไว้หลายชั่วโมง อาจมีอาการติดเชื้อในโพรงมดลูกได้

        

        ส่วนอาการเจ็บครรภ์เตือน หรือเจ็บหลอกนั้น คุณแม่จะมีอาการเจ็บครรภ์ไม่ค่อยรุนแรง และเจ็บไม่สม่ำเสมอ หากมีอาการเช่นนี้ คุณแม่ไม่ต้องรีบมาโรงพยาบาล เพราะอาการเจ็บจะหายไปเอง ซึ่งถ้านอนโรงพยาบาลก็อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง หรือหลายวันกว่าจะเจ็บครรภ์จริง


อาการผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาลหรือปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน

1. เลือดออกผิดปกติที่ช่องคลอด ไม่ว่าจะเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม

2. ปวดท้องรุนแรง

3. น้ำคร่ำแตก ไม่ว่าจะเจ็บครรภ์หรือไม่ก็ตาม

4. ลูกดิ้นน้อยลง


ระเบียบการใช้ห้องคลอด

1. อนุญาตให้สามีหรือบุคคลใกล้ชิดอยู่เฝ้าภายในห้องคลอดได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง 1 คน

2. ระเบียบการเยี่ยม 

– เข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 2 คน 

– งดเยี่ยม ตั้งแต่เวลา 20.00 – 06.00 น. เพื่อให้คุณแม่ได้พักผ่อน

3. เปลี่ยนรองเท้าและสวมเสื้อคลุมก่อนเข้าเยี่ยมทุกครั้ง

4. ไม่ควรนำทรัพย์สินที่มีค่ามาโรงพยาบาล ถ้านำมาให้ฝากญาติไว้ หากพบกรณีทรัพย์สินสูญหายทางศูนย์ศรีพัฒน์จะไม่รับผิดชอบ

5.กรณีต้องการใช้สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลเช่น บริษัทเปิดเครดิต ฯลฯ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบด้วย


ติดต่อห้องคลอดได้อย่างไร

ห้องคลอด อาคารศรีพัฒน์ ชั้น 12 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-6903-4 ซึ่งคุณแม่สามารถโทรศัพท์มาเพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อมาโรงพยาบาลกดออดหน้าห้องคลอดเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง 

– กรณีต้องการใช้ล้อเข็นหรือเปลนอน ติดต่อพนักงานรับส่งผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศูนย์ศรีพัฒน์ บริเวณด้านหน้าอาคาร 

– กรณีต้องการใช้บริการรถของโรงพยาบาลเพื่อรับมาคลอด สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5393-6623-4 หรือ call center 0-5393-6900-1


สิ่งที่ควรนำติดตัวมาด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)

2. สมุดฝากครรภ์

3. สำเนาดังต่อไปนี้ เพื่อการแจ้งเกิด

- (สำเนา) บัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา 

- (สำเนา) ทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา 

- (สำเนา) ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat