ปัญหาที่พบบ่อยในการดูแลด้านการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม(แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

นพ.อดิศักดิ์  กิตติสาเรศ  

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง