เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Thai)

เอกสารประกอบ  

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต (แผ่นพับ Thai)

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทย์โรคไต

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต