อาหารจำกัดโซเดียม (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

อาหารจำกัดโซเดียม

นพ.ณัฐพล เลาหเจริญยศ

อายุรแพทย์โรคไต

อาหารจำกัดโซเดียม