ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน

ศ.คลินิก.พญ.อภิญญา ลีรพันธ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


ไขมันพอกตับ โรคที่มากับความอ้วน