ไทรอยด์เป็นพิษ (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ไทรอยด์เป็นพิษ Thyrotoxicosis

พญ. นิพาวรรณ ไวศยะนันท์

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ

ไทรอยด์เป็นพิษ

Thyrotoxicosis