ส่องกล้องตรวจระบบลำไส้ส่วนต้น (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

ส่องกล้องตรวจระบบลำไส้ส่วนต้น

นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร


ส่องกล้องตรวจระบบลำไส้ส่วนต้น