มะเร็งลำไส้ใหญ่ (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

มะเร็งลำไส้ใหญ่ 

นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร


มะเร็งลำไส้ใหญ่