การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (แผ่นพับไทย)

เอกสารประกอบ  

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ 

นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม

อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร


การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่