เคล็ดลับการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม (แผ่นพับ)

เอกสารประกอบ  

นพ.อดิศักดิ์  กิตติสาเรศ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง