ความรู้ทั่วไปโรคข้อ

เอกสารประกอบ  

ศ.นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู

หัวหน้าหน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-025-R-00

 

รูมาติสซั่ม คืออะไร

รูมาติสซั่ม เป็นกลุ่มโรคที่มีการเสื่อม การอักเสบหรือมีความผิดปกติของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอ็น กล้ามเนื้อและกระดูก ดังนั้น รูมาติสซั่มจึงเป็นคำกล่าวรวมๆ ของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อ เอ็น กล้ามเนื้อ และกระดูกมากกว่า 100 ชนิด


ข้ออักเสบคืออะไร

ข้ออักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบของข้อ ซึ่งจะมีอาการและอาการแสดง คือ ปวด บวม แดง ร้อน และมีการสูญเสียหน้าที่การทำงานของข้อ กลุ่มโรคข้ออักเสบนี้อาจมีอาการหรืออาการแสดงในระบบอื่นๆ ของร่างกายได้ด้วย เช่น ผิวหนัง ตา ปาก และระบบเลือด เป็นต้น


ผู้ใดบ้างที่สามารถเป็นโรคข้ออักเสบ

โรคข้ออักเสบสามารถเป็นได้ทุกอายุ ตั้งแต่เด็ก  หนุ่มสาว ไปจนถึงวัยสูงอายุ แต่ลักษณะการกระจายของโรคข้ออักเสบแต่ละชนิดในแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไป


โรคข้ออักเสบจะเป็นอยู่นานเท่าใด

โรคข้ออักเสบส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรัง ข้ออักเสบบางชนิดอาจเป็นไปตลอดชีวิตของผู้ป่วย ในขณะที่บางราย ข้ออักเสบจะมีลักษณะเป็นๆ หายๆ และข้ออักเสบบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ในขณะที่บางโรคเราอาจควบคุมอาการของโรคได้


สัญญาณอันตรายของข้ออักเสบคืออะไร

เมื่อมีอาการหรืออาการแสดงต่อไปนี้ ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์

1.   มีข้อบวม

2.   มีอาการฝืดขัดเป็นเวลานานในตอนเช้า

3.   มีอาการปวดเป็นๆ หายๆ ในข้อหนึ่งข้อใด

4.   ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ

5.   มีอาการแดงหรือร้อนบริเวณข้อ

6.   มีไข้ น้ำหนักลด หรืออ่อนแรง

7.   อาการ 1-6 เป็นมานานกว่า 2 สัปดาห์

 

แพทย์จะช่วยท่านได้อย่างไรบ้าง

        แพทย์จะเป็นผู้ให้การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบ วางแผนการรักษา ให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม และเตรียมการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น การวินิจฉัยโรคข้ออักเสบในบางครั้ง อาจจะต้องการการตรวจทางห้องปฏิบัติต่างๆ เช่น การตรวจเลือด ปัสสาวะ ภาพรังสี การตรวจน้ำไขข้อ หรือการตรวจชิ้นเนื้อ

การรักษาโรคข้ออักเสบทำได้อย่างไร

           การดูแลรักษาโรคข้ออักเสบประกอบไปด้วยการรักษาหลายฝ่าย การรักษาทางยา ด้วยการให้ยาระงับการอักเสบ การบริหารร่างกายเพื่อให้ข้อมีการเคลื่อนไหวได้มากที่สุด และเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ กล้ามเนื้อ การรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยความร้อนและความเย็นเพื่อช่วยลดอาการเจ็บปวด การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต้องทำงานมากกว่าปกติ และเป็นการผ่อนแรงที่กระทำต่อข้อ และการผ่าตัดแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น หรือกรณีที่ข้อถูกทำลายไปมาก หรือการรักษาทางยาไม่ได้ผล


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด