ต้อเนื้อ/ต้อลมและวิธีการรักษา

ผศ.พญ.ธิดารัตน์  ลีอังกูรเสถียร

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-005-R-00

 

ต้อเนื้อ

เป็นโรคที่เกิดกับตาชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยม ยื่นจากขอบตาดดำเข้าไปบนตาดำ พบได้บริเวณหัวตา และหางตา แต่ส่วนใหญ่พบบริเวณหัวตามากกว่า

 
ต้อลม

          คล้ายกับต้อเนื้อ มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเหลืองๆ นูนขึ้นมาบริเวณขอบตาดำ โดยยังไม่ลุกลามเข้าไปบนตาดำ พบได้บริเวณหัวตาและหางตา ตำแหน่งเดียวกับต้อเนื้อ

 

าเหตุของต้อเนื้อและต้อลม

1.    แสงแดด 

2.    ลม     

3.    ความร้อน      

4.    ควัน ฝุ่น หรือสารระคายเคืองทางตาอื่นๆ                                    

                             

อาการและอาการแสดง

          จะเห็นเป็นเนื้อเยื่อรูปสามเหลี่ยมหรือเนื้อนูนดังกล่าวข้างต้น โดยหากมีการอักเสบ จะเห็นเนื้อเยื่อแดงและบวมชัดเจนขึ้น มีอาการเคือง น้ำตาไหล และหากปล่อยให้มีการอักเสบบ่อยๆ จะทำให้เนื้อเยื่อค่อยๆโตยื่นเข้าไปบนตาดำ ทำให้บังสายตาและตามัวลงได้


การป้องกันและการรักษา

การป้องกันและการรักษาที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยงไม่ให้ดวงตาสัมผัสปัจจัยกระตุ้นการเกิดต้อเนื้อและต้อลม คือ

1. หลีกเลี่ยงแสดงแดดเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง โดยการสวมใส่แว่นตากันแดดที่กันรังสียูวีได้ หมวกปีกกว้างหรือ กางร่ม

2.    หลีกเลี่ยงลมปะทะดวงตา เช่น พัดลม แอร์ในรถ การขับขี่รถจักรยานยนต์

3.    หลีกเลี่ยงไอร้อน ควัน ฝุ่น

 

- การรักษาหากเกิดการอักเสบ ให้ใช้ยาหยอดตามคำสั่งแพทย์

- ในรายที่ต้อเนื้อมีขนาดใหญ่ ลามเข้าไปบนตาดำจนบังสายตา ตามัวลง หรือมีการอักเสบบ่อยครั้ง สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อทำการผ่าตัดลอกต้อเนื้อออก


การปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดต้อเนื้อ

1.    ห้ามให้น้ำเข้าตา 2 สัปดาห์

2.    สวมใส่ฝาครอบตาหรือแว่นตา เพื่อป้องกันการถูขยี้ดวงตาโดยไม่รู้ตัว

3.    หยอดยาตามแพทย์สั่งและตรวจติดตาม

4.    หลังผ่าตัดแล้วยังต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการเกิดต้อเนื้อและต้อลม เพราะสามารถกลับเป็นซ้ำได้


การหยอดยา

1. ดึงเปลือกตาล่างลง 

2. เหลือบตามองขึ้นด้านบน หยอดยา 1 - 2 หยดลงในกระพุ้งตา  

    ระวัง! อย่าให้ปลายขวดยาสัมผัสกับสิ่งใด

3. กระพริบตา 1 - 2 ครั้ง แล้วหลับตา 3 - 5 นาที


การป้ายตา

ป้ายจากหัวตาไปหางตา ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กระพริบตา 1 - 2 ครั้ง แล้วหลับตา


ข้อควรทราบ

-        ล้างมือ ฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยอดยา/ป้ายยา

-        ยาหยอดตาที่เปิดขวดแล้ว มีอายุ 1 เดือน

-        ถ้ามียาหยอดตาที่ต้องหยอดพร้อมกัน ให้หยอดห่างกัน 5 - 10 นาที

-        ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น

-        ท่านอาจได้รับอันตราย หากซื้อยาหยอดตามาใช้เอง โดยไม่ได้ปรึกษาจักษุแพทย์


Call Center : 0-5393-6900-1/ คลินิกจักษุ : 0-5393-6948
Line iD : @sriphatcenter