ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ

เอกสารประกอบ  

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-155-R-00 

เปิดให้บริการที่ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00–20.00 น.  ให้บริการวัคซีนสำหรับเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

 

วัคซีนสำหรับเด็ก Vaccine for Children

        -   วัคซีนป้องกันวัณโรค / BCG Vaccine

        -   วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน / Diphtheria Tetanus Pertussis Vaccine : DTPw

        -   วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ / Hepatitis A : HAV

        -   วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  Hepatitis B : HBV

        -   วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ Poliomyelitis : OPV

        -   วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ Heamophilus Influenza Type B Vaccine : HIB

        -   วัคซีนนิวโมคอคคัส หรือ ไอพีดี Pneumococal Conjugate Vaccine : PCV

        -   วัคซีนป้องกันโรคท้องเสีย เชื้อโรต้า Rotavirus Vaccine : RV

        -   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

        -   วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน Measles Mumps Rubella Vaccine : MMR

        -   วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ เจอี Japanese Encephalitis : JE

        -   วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส Varicella Zoster Vaccine : VZV

        -   วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Human Papillomavirus Vaccine : HPV

 

วัคซีนสำหรับวัยรุ่น Vaccine for teenage

        -   วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน Diphtheria Tetanus Pertussis Vaccine : DTPw

        -   วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส Varicella Zoster Vaccine : VZV

        -   วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน Measles Mumps Rubella Vaccine : MMR

        -   วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก Human Papillomavirus Vaccine : HPV

        -   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

 

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงวัย Vaccine for Adult and Geriatric

        -   วัคซีนนิวโมคอคคัส หรือ ไอพีดี Pneumococal Conjugate Vaccine : PCV

        -   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

        -   วัคซีนป้องกันบาดทะยัก Tetanus Vaccine

        -   วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด  Zostavax Vaccine

 

วัคซีนที่จำเป็นสำหรับนักเดินทาง Vaccine for Traveler  

        -   วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  Rabies

        -   วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal

        -   วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์  Typhoid

        -   วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค  Cholera vaccine

        -   วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Influenza Vaccine

        -   วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ  Hepatitis A : HAV


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552

และ Call Center 0-5393-6900-1


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด