อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่

เอกสารประกอบ  

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ 

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปวดไหล่

รหัสเอกสาร PI-IMC-127-R-00


อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดไหล่

        อาการปวดไหล่ส่วนใหญ่มักเกิดจากเนื้อเยื่ออ่อน เช่น กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มากกว่าเกิดจากกระดูก ส่วนใหญ่มักแบ่งได้เป็น

        - เส้นเอ็นอักเสบ และถุงน้ำอักเสบ : เส้นเอ็นมีลักษณะเป็นเส้นเป็นส่วนต่อระหว่างกล้ามเนื้อและกระดูก เส้นเอ็นอักเสบส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกระบวนการเสื่อมสลายที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น

            • เส้นเอ็นอักเสบแบบเฉียบพลัน มักเกิดตามหลังการใช้งานของไหล่มากเกินไปเช่น นักกีฬาประเภทขว้างลูกบอล

            • เส้นเอ็นอักเสบเรื้อรัง เป็นผลมาจากกระบวนการเสื่อมสลายของเส้นเอ็นตามอายุที่มากขึ้น

            • การฉีกขาดของเส้นเอ็น

            • การได้รับบาดเจ็บทำให้เกิดความไม่มั่นคงของข้อไหล่ เช่นข้อไหล่หลุด

            • โรคข้ออักเสบ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม และข้อไหล่ยึดติด

            • อาการปวดร้าวมาจากโรคบริเวณต้นคอ เช่น หมอนรองกระดูกคอเสื่อมก็ทำให้มีอาการปวดร้าวมาที่ไหล่ได้


การวินิจฉัยอาการปวดข้อไหล่

        แพทย์ต้องทำการซักประวัติ และตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อที่จะตรวจหาตำแหน่งของรอยโรค และสาเหตุของอาการปวด ภาพเอกซเรย์ช่วยประเมินกระดูก และข้อไหล่ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จะให้รายละเอียดในการตรวจ และช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างมาก


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat