โรคข้อไหล่ติด

เอกสารประกอบ  

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รหัสเอกสาร PI-IMC-129-R-00


โรคข้อไหล่ติด

    ผู้ป่วยมักมีอาการเริ่มจากไม่สามารถยกแขนขึ้นสุด หรือไม่สามารถยกมือเกาหลังได้ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการเริ่มต้นของข้อไหล่ติด

 

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคข้อไหล่ติด

    • โรคนี้มักเกิดในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง

    • อาการข้อไหล่ติดมักเกิดในช่วงอายุประมาณ 40 – 65 ปี

    • ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคนี้ประมาณ 10% - 20%

    • ปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น เช่น มีการจำกัดการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคซึมเศร้า โรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมซึ่งอาจปวดร้าวมาที่ไหล่ ทำให้ผู้ป่วยไม่ยอมขยับไหล่แล้วทำให้ข้อไหล่ติด

 

การวินิจฉัยและการรักษา

    แพทย์จะทำการตรวจร่างกายทดสอบการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ดูว่ามีข้อไหล่ติด หรือมีอาการปวดในท่าใดบ้าง บางครั้งแพทย์อาจส่งตรวจถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อดูว่าตัวของกระดูกมีปัญหาหรือไม่

การรักษาเริ่มต้นส่วนใหญ่มักให้

    • ยาลดการอักเสบ และยาบรรเทาปวดเพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น

    • การทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ข้อไหล่สามารถกลับมาใช้งานและเคลื่อนไหวให้ได้เหมือนเดิม การประคบด้วยความร้อน

    • การฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะที่

 

    ถ้าอาการไม่ดีขึ้นอาจต้องตรวจพิเศษด้วยเครื่อง MRI เพื่อดูว่ามีพยาธิสภาพอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ เช่น เส้นเอ็นไหล่มีการฉีกขาด การผ่าตัดมักทำในกรณีที่ให้การรักษาด้วยวิธีข้างต้นไม่ดีขึ้นเป็นระยะเวลานานหลายเดือน การผ่าตัดมักจะใช้วิธีส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดสลายพังผืด ถ้าพบว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นก็อาจจะผ่าตัดซ่อมแซมร่วมด้วย 

    ถ้าท่านเริ่มต้นมีอาการไหล่ติดควรไปพบศัลยแพทย์กระดูกก่อน เพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรค 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphat