การฝึกบริหารเพื่อกระตุ้นการทรงตัวทั้งระบบและการบริหารในท่าที่เวียน

เอกสารประกอบ  


รศ.นพ.จรัล  กังสนารักษ์ (รองหัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา)

รศ.พญ.นิรมล  นาวาเจริญ (อาจารย์พิเศษประจำ / Affilliate instructor)

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รหัสเอกสาร SD-HA-IMC-084-R-00การฝึกบริหารเพื่อกระตุ้นการทรงตัวทั้งระบบ และการบริหารในท่าที่เวียน

  •  ควรมีผู้เฝ้าหรือผู้ช่วยเหลือขณะบริหาร
  •  บริเวณที่บริหาร ควรปราศจากวัตถุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
  •  อย่าดัดแปลงท่าบริหารเอง อาจทำให้การรักษาไม่ได้ผล 
  •  ควรบริหารครั้งละ 10 - 15 นาที วันละกี่ครั้งก็ได้ 
  •  ต้องอดทนจึงจะเห็นผล หลังสัปดาห์ที่ 1-2 ขึ้นไป


1. ยืนที่มุมห้อง ผู้ช่วยอยู่ด้านหลัง เท้าชิดกัน หมุนศีรษะไปมา ดังภาพ 15 - 20 ครั้ง2. หมุนทั้งตัวไปมา (ข้อเท้ายังชิดกันเหมือนเดิม) 15 - 20 ครั้ง3. ยืนเท้าชิดกัน หันเท้าเข้าหามุมห้อง มือยันข้างฝา (ถ้าจำเป็น) ให้ผู้ช่วยผลักสะโพกเบาๆ ทีละข้าง ผลักเข่าเบาๆ ทีละข้าง พยายามปรับสมดุลด้วยตนเอง4. ยืนในท่าเดิม ยกเข่าขึ้นทีละข้าง พยายามยืนขาเดียว 5 - 10 วินาที ทำสลับขา5. ถ้าผู้ป่วยเวียนเวลานอนตะแคง ให้นั่งบนเตียง โดยโยกตัวให้หูซ้ายแตะเตียง นั่งตรง หูขวาแตะเตียง6. ถ้าเวียนเวลานอนหงายหรือเงยศีรษะ ให้นั่งบนเก้าอี้ตัวตรง ก้มพยายามให้จมูกแตะเข่าซ้าย ค้างไว้ 10 - 20 วินาที แล้วยืดตัวขึ้นพร้อมๆ กับเอียงหูขวาแตะไหล่ขวา ทำสลับข้าง พยายามค้างในแต่ละท่า 10 - 20 วินาที แม้จะมีอาการเวียน เพื่อเอาชนะอาการ ทำประมาณ 5 - 10 นาที


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คลินิกหูคอจมูก โทร.0-5393-6952 / 0-5393-6826
Call Center : 0-5393-6900-1
Line iD : @sriphatcenter