สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
 • เภสัชกร1
 • พยาบาล หอผู้ป่วยทั่วไป1
 • พยาบาล ห้องคลอด1
 • พยาบาล ห้องผ่าตัด1
 • พยาบาล วิสัญญี1
 • พนักงานทรัพยากรมนุษย์1
 • พนักงานผลิตสื่อ1
 • พนักงานเวชสถิติ1
 • พนักงานช่วยการพยาบาล(คลินิกผู้ป่วยนอก)1
 • พนักงานเก็บเงิน ลานจอดรถ2
 • แม่บ้านประจำห้องคลอด1