สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ3
  • พยาบาล UR1
  • เจ้าหน้าที่การเงิน (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
  • พนักงานบัญชี (หน่วยศูนย์บริการสวนดอก)1
  • ผู้ช่วยพยาบาล4
  • แม่บ้าน1
  • พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ1
  • พนักงานขับรถ2