สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ10
  • ผู้ประสานงานบริการในหอผู้ป่วย1
  • ลูกค้าสัมพันธ์ (ล่ามญี่ปุ่น)1
  • ผู้ช่วยพยาบาล3
  • แม่บ้าน2
  • พนักงานช่วยการพยาบาล2
  • พนักงานขับรถ1
  • พยาบาลวิจัย1