สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • เภสัชกร5
  • พยาบาลประจำการ5
  • หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์1
  • นักบัญชีบริหาร1
  • นักวิเคราะห์การเงิน1
  • เจ้าหน้าที่บัญชี (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
  • พนักงานช่วยการพยาบาล3
  • แม่บ้านประจำห้องคลอด1
  • พนักงานรับส่งผู้ป่วย1
  • พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ2