สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
 • เภสัชกร3
 • พยาบาลประจำการ3
 • พยาบาลวิจัย1
 • หัวหน้าแผนกการตลาด1
 • พนักงานทรัพยากรมนุษย์1
 • นักบัญชีบริหาร (Managerial Accounting)1
 • เจ้าหน้าที่บัญชี (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
 • นักวิเคราะห์การเงิน1
 • พนักงานการเงิน1
 • นิติกร1
 • พนักงานประจำห้องยา1
 • ผู้ช่วยพยาบาล2
 • แม่บ้านประจำห้องคลอด1
 • พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ2