สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ IPD4
  • พยาบาลประจำการ ICU2
  • พยาบาลวิจัย1
  • วิศวกรเครื่องกล1
  • ลูกค้าสัมพันธ์ (ล่ามญี่ปุ่น)1
  • ผู้ช่วยพยาบาล5
  • พนักงานช่วยการพยาบาล3
  • แม่บ้าน1