สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
 • เภสัชกร3
 • พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยวิกฤต2
 • พยาบาลประจำการ ห้องคลอด1
 • พยาบาลประจำการ หอผู้ป่วยทั่วไป1
 • พยาบาลประจำการ วิสัญญี1
 • พยาบาลวิจัย1
 • พนักงานทรัพยากรมนุษย์2
 • พนักงานหน่วยรายจ่าย (บัญชี)1
 • พนักงานเวชสถิติ1
 • พนักงานช่วยการพยาบาล (คลินิกบริการผู้ป่วยนอก)1
 • พนักงานรับส่งผู้ป่วย1
 • พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ1
 • แม่บ้านประจำห้องคลอด1
 • แม่บ้าน (สวนดอกโฮสเทล)1