สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ7
  • พยาบาลวิจัย1
  • ลูกค้าสัมพันธ์ (ล่ามญี่ปุ่น)1
  • ผู้ช่วยพยาบาล4
  • แม่บ้าน2
  • พนักงานขับรถ3