สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • พยาบาลประจำการ6
  • พนักงานทรัพยากรมนุษย์ (ป.โท)2
  • พนักงานจัดซื้อคลังเวชภัณฑ์1
  • เจ้าหน้าที่บัญชี (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
  • ผู้ช่วยพยาบาล7
  • พนักงานช่วยการพยาบาล1
  • พนักงานช่วยการพยาบาล (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
  • แม่บ้าน1
  • พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ1
  • พนักงานขับรถ1