แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

 1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Thalassemia - OFT
 2. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอดส์ / Anti-HIV antibody testing
 3. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 4. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg B
*ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล


คลินิกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 05393-6830 , 0-5393-6828 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1       

ราคา 1,340 บาท

 1. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC
 2. ตรวจหมู่เลือด / Blood Group  ABO , Rh 
 3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Thalassemia - OFT
 4. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอดส์ / Anti-HIV antibody testing 
 5. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
 6. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg B
 7. ตรวจหาการติดเชื้อหัดเยอรมัน / Rubella IgG 


*ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล

คลินิกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 05393-6830 , 0-5393-6828 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1 

ราคา 2,050 บาท

 1. ตรวจหาระดับ Electrolyte level
 2. ตรวจหาระดับ Creatinine ในปัสสาวะ / Urine Creatinine
 3. ตรวจหาระดับ Albumin ในปัสสาวะ / Urine Albumin
 4. ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม / HBA1C
 5. ตรวจตา /  Eye Examination


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

 • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
 • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 1,490 บาท

 1. การคำนวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงของโรคหัวใจ ด้วยวิธีการ Farminham Risk Score
 2. High-sensitivity C-reactive protein / HS-CRP
 3. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ / Echo
 4. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน / EST


คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 5,590 บาท

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

ราคา 2,500 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
รวมราคา 11,000 บาท


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 9,000 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
 รวมราคา 15,000 บาท 


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 12,000 บาท

ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
รวมราคา 20,000 บาท


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 17,000 บาท

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

(ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

ราคา 46,000 บาท