แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
 2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC, Platelet Count , RBC [Count & indicies]
 3. ตรวจปัสสาวะ U/A
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting  Blood  Sugar - Glucose
 5. ตรวจการทำงานของไต / BUN, Creatinine
 6. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
 7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , ไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ-ต่ำมาก ในเลือด)   
 8. ตรวจการทำงานของตับ / Liver  Function Test
 9. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray in Digital Format 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

 • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
 • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด
 • หากทราบหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก 

คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

ราคา 2,490 บาท

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC ,Platelet Count ,RBC [Count & indicies]
  3. ตรวจปัสสาวะ U/A
  4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting  Blood  Sugar - Glucose
  5. ตรวจการทำงานของไต / BUN, Creatinine
  6. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , ไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ-ต่ำมาก ในเลือด)   
  8. ตรวจการทำงานของตับ / Liver  Function Test
  9. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray in Digital Format
  10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
  11. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test -Thyroid FT3 , FT4 , TSH


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด 
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด 
  • หากทราบหรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก

   คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 3,590 บาท

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC, Platelet Count , RBC [Count & indicies]
  3. ตรวจปัสสาวะ U/A
  4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting  Blood  Sugar - Glucose
  5. ตรวจการทำงานของไต / BUN, Creatinine
  6. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
  7. ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , ไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ-ต่ำมาก ในเลือด
  8. ตรวจการทำงานของตับ / Liver  Function Test
  9. เอกซเรย์ทรวงอก / Chest X-ray in Digital Format
  10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
  11. ตรวจภาวะไทรอยด์ /  Thyroid Function Test -Thyroid FT3 , FT4 , TSH
  12. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก / Thin Prep Plus HPV Screening


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด
  • หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก 
  ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
  • สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 5,690 บาท

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC, Platelet Count ,RBC [Count & indicies]
  3. ตรวจอุจจาระ  Stool  occult  blood , Stool  Exam   
  4. ตรวจปัสสาวะ U/A
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting  Blood  Sugar - Glucose
  6. ตรวจการทำงานของไต / BUN, Creatinine
  7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
  8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , ไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ-ต่ำมาก ในเลือด)
  9. ตรวจการทำงานของตับ Liver  Function Test
  10. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray in Digital Format
  11. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
  12. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ / CEA
  13. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA 
  14. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย / Testosterone 
  15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ /  EKG
  16. ตรวจภาวะไทรอยด์ / Thyroid Function Test -Thyroid FT3 , FT4 , TSH
  17. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 7,790 บาท

  1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์
  2. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC , Platelet Count , RBC [Count & indicies]
  3. ตรวจอุจจาระ  /Stool  occult  blood , Stool  Exam 
  4. ตรวจปัสสาวะ U/A
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / Fasting  Blood  Sugar - Glucose
  6. ตรวจการทำงานของไต / Kidney Blood BUN, Creatinine
  7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด / Uric Acid
  8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (คลอเลสเตอรอล , ไตรกลีเซอร์ไรด์ , ไขมันความหนาแน่นสูง-ต่ำ-ต่ำมาก ในเลือด) 
  9. ตรวจการทำงานของตับ Liver  Function Test
  10. เอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray in Digital Format
  11. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ /EKG
  12. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen
  13. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
  14. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ / CEA
  15. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก / Thin Prep Plus HPV Screening 
  16. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ / CA 125 
  17. ตรวจภาวะไทรอยด์ Thyroid Function Test -Thyroid FT3 , FT4 , TSH


  สำหรับสตรีวัยทอง ท่านสามารถเพิ่มการตรวจพิเศษนอกเหนือจากโปรแกรมได้ ดังต่อไปนี้ 

  1. การตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม / Mammogram
  2. การวัดความหนาแน่นของกระดูก / BMD


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


  ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน  ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
  • สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

   

  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 9,790 บาท

  1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Thalassemia - OFT
  2. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอดส์ / Anti-HIV antibody testing
  3. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
  4. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg B
  *ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล


  คลินิกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 05393-6830 , 0-5393-6828 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1       

  ราคา 1,340 บาท

  1. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC
  2. ตรวจหมู่เลือด / Blood Group  ABO , Rh 
  3. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย  / Thalassemia - OFT
  4. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสเอดส์ / Anti-HIV antibody testing 
  5. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL
  6. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg B
  7. ตรวจหาการติดเชื้อหัดเยอรมัน / Rubella IgG 


  *ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาล

  คลินิกสูตินรีเวช โทรศัพท์ 05393-6830 , 0-5393-6828 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1 

  ราคา 2,050 บาท

  1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
  2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ / CEA
  3. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA
  4. ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย / Testosterone
  5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen

  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 4,090 บาท

  1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
  2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ / CEA
  3. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก / Thin Prep Plus HPV Screening
  4. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ / CA 125
  5. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen


  ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน  ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
  • สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์
  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ”

  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1


  ราคา 5,990 บาท

  1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
  2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งลำไส้ / CEA
  3. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก / Thin Prep Plus HPV Screening
  4. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ / CA 125
  5. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งเต้านม / Mammogram
  6. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง / Ultrasound Whole Abdomen


  ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

  • ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
  • ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
  • สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์


  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 8,790 บาท

  1. ตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี / [HBcAb] B
  2. ตรวจหาการเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี / [HBsAg] - Elisa B
  3. ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี / [Anti HBs] – Elisa B
  4. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี / [Anti-HCV] – Elisa C
  5. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ เอ / [Anti-HAV IgG] – Elisa A

  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 2,390 บาท

  1. ตรวจหาระดับ Electrolyte level
  2. ตรวจหาระดับ Creatinine ในปัสสาวะ / Urine Creatinine
  3. ตรวจหาระดับ Albumin ในปัสสาวะ / Urine Albumin
  4. ตรวจค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสม / HBA1C
  5. ตรวจตา /  Eye Examination


  การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ 

  • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
  • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 1,490 บาท

  1. การคำนวณค่าเฉลี่ยความเสี่ยงของโรคหัวใจ ด้วยวิธีการ Farminham Risk Score
  2. High-sensitivity C-reactive protein / HS-CRP
  3. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ / Echo
  4. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน / EST


  คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 5,590 บาท

  ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  (ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

  ราคา 2,500 บาท

  ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
  รวมราคา 11,000 บาท


  ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 9,000 บาท

  ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
   รวมราคา 15,000 บาท 


  ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 12,000 บาท

  ภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์
  รวมราคา 20,000 บาท


  ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  ราคา 17,000 บาท

  ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ภาคเหนือ โทรศัพท์ 0-5393-4766 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

  (ไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก)

  ราคา 46,000 บาท