ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวพรรณรัมภา เครือแปง) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางสาวพรรณรัมภา เครือแปง) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ วัดนาก่วมใต้ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กลับไปหน้ากิจกรรม