กิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 60 และแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4)

วันที่ 09 สิงหาคม 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม และร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN ภาคพิเศษ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559) ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม