ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางเนาวพร ศรีทุมมา ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระนอน จังหวัดแพร่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนางเนาวพร ศรีทุมมา ) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระนอน จังหวัดแพร่

กลับไปหน้ากิจกรรม