กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม