กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และ นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม