อบรมเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI“ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 60

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “ การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI “โดยมี นพ.สมพร คำผง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Healthcare Expert Group (เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์)) และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองมาตรฐานสากล (JCI, DNV.GL) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม