กิจกรรม Birthday Month วันเกิดพนักงานประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น และ นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนเมษายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม