ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนายประพันธ์ ขันแก้ว) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (บิดาของนายประพันธ์ ขันแก้ว) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ 1 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม