โครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

วันที่ 08 เมษายน 2560

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม