โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ “บ้านของเราชาวศรีพัฒน์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 - 24 มีนาคม 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ “บ้านของเราชาวศรีพัฒน์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม