เข้าร่วมโครงการ FON CMU JOB FAIR ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2560

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมโครงการ FON CMU JOB FAIR สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงานในอนาคต รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการสมัครงานและจ้างงานระหว่างนักศึกษาและโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม