กิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และกิจกรรม "Congratulation" ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และ นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ และกิจกรรม " Congratulation " สำหรับบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

กลับไปหน้ากิจกรรม