แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ 2560

วันที่ 01 มกราคม 2560 - 18 มกราคม 2560

แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำของขวัญเข้าสวัสดีปีใหม่ 2560 หน่วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม