ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดานางรุ่งทิวา บูรพา) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

วันที่ 13 มกราคม 2560

พิธีบำเพ็ญกุศลศพญาติสายตรงพนักงาน (มารดานางรุ่งทิวา บูรพา) เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ วัดสันกำแพงหลวง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

กลับไปหน้ากิจกรรม